65,6 miljoner kronor i stöd till Wexnet för bredbandsutbyggnad på landsbygden

Wexnet tilldelas 65,6 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på landsbygden. Det står klart när Post-och telestyrelsen, PTS, nu tagit beslut om vilka aktörer som får del av Bredbandsstödet 2023. Wexnet får därmed pengar för att bygga fiber till 850 nya hushåll på landsbygden.

– Det känns både viktigt och glädjande att vi snart kan erbjuda fiber till ännu fler invånare på landsbygden. Fiber är ofta avgörande för att människor ska kunna bo kvar eller driva företag, säger Erik Tellgren, vd på Wexnet.

PTS delar varje år ut drygt en miljard kronor i bredbandsstöd till stadsnät, fiberföreningar och operatörer i Sverige. De som får stöd ska uppfylla flera krav. Framför allt ska utbyggnaden ske till en avlämningspunkt där fastighetsägaren eller hushållet ska kunna ansluta sig till en rimlig kostnad.

De tretton projekten som Wexnet nu får stöd för finns i samtliga av Wexnets ägarkommuner Växjö, Tingsryd, Alvesta och Lessebo. De 65,6 miljoner kronorna innebär att ungefär 850 nya hushåll snart kan ansluta sig till Wexnets bredbandsnät. För att förverkliga utbyggnaden samverkar Wexnet med samtliga ägarkommuner samt Region Kronoberg.

– Vi är tacksamma för stödet från PTS och kommer snart börja arbetet med att gräva de totalt 250 kilometerna fram till de olika fastigheterna. Vi kommer vara helt klara senast under år 2026, säger Erik.

Regeringens mål är att 98 procent av hushållen och företagen i Sverige ska ha en bredbandstäckning om minst 1 000 Mbit/s år 2025. I Wexnets område är täckningen just nu 97,4 procent och de sista procenten är utmanande eftersom de ligger på platser som är svårtillgängliga. Den höga kapaciteten om 1000 Mbit/s möjliggörs i grunden genom fiberbredband och ger tillgång till helt nya tjänster vilka utvecklas i allt raskare takt.

– Årets bredbandsstöd kommer att göra skillnad. Den höga täckningsgrad vi nu uppnår här mitt i Småland och stora delar av Kronoberg skapar goda förutsättningar för att inkludera värdeskapande digitala inslag i olika slag av offentlig samhällsservice. Därmed möjliggörs att välfärdsbehovet ännu bättre kan mötas med tillgängliga resurser. Vi kommer att fortsätta söka bredbandsstöd kommande år. Snabbt och säkert bredband är den nya viktiga samhällsinfrastrukturen. Vi är en stark motor i att skapa goda förutsättningar att leva och verka även på landsbygden. På samma sätt som i städerna, säger Erik.

 

Några av de projekt för 2023 som tilldelats stöd:

Tingsryds kommun

  • Sirkön
  • Knapanäs

Alvesta kommun

  • Slätthög
  • Lyåsa

Växjö kommun

  • Lerikemåla
  • Hollstorp

Lessebo kommun

  • Gåsamålagöl

Om PTS bredbandsstöd

PTS har sedan 2020 i uppdrag av regeringen att utlysa bredbandsstöd. Syftet är att verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden.

Inför 2023 har PTS fått i uppgift av regeringen att fördela närmare 1,2 miljarder kronor. Projekten som ansöker konkurrerar med varandra om vilka som ska få ta del av stödmedel inom ett utlysningsområde (Götaland, Svealand och Norrland).

 

För mer information, kontakta gärna:
Erik Tellgren, vd Wexnet, erik.tellgren@veab.se, 0470-77 51 01.