Smarta sensorer i gatubrunnar gör stor nytta

Vad innebär det när Tingsryds kommuns VA-tekniker på distans kan övervaka att gatubrunnar inte svämmar över vid nederbörd, i stället för att behöva åka ut och kontrollera dem på plats? Vinsten ligger både i nedlagd tid och minskade transporter, men i slutändan är det även en vinst för miljön.

Wexnet jobbar med en långdistansradioteknik som heter LoRaWAN, eller förkortat bara LoRa. Den kännetecknas av låg energiförbrukning och säker dataöverföring och har snabbt blivit den ledande tekniken för Internet of Things (IoT). I Tingsryds kommun har utbyggnaden av nätet gått fort och kommunen har en av de bästa täckningarna i landet. Tekniken gör det möjligt att koppla upp smarta sensorer som skickar små mängder data på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär att tekniken med fördel kan tillämpas inom många användningsområden, men hjälp av olika typer av sensorer beroende på vad som ska mätas.

Slipper åka ut och kontrollera

I Ryd har kommunen haft problem med att vatten från närliggande Hönshyltefjorden stiger i samband med nederbörd. När det sker trycker vattnet på och gatubrunnar svämmar över, med risk för att vattnet fortsätter in i fastigheter. Vid kraftigt regn kan brunnarna även översvämmas av regnvattnet som ska ledas bort från gatorna.

I samarbete med Wexnet har nu Tingsryds kommun installerat ultraljudssensorer som är uppkopplade mot LoRaWAN-nätet. Sensorerna mäter hur mycket vatten det är i brunnarna och skickar datan över nätet, där den sedan sammanställs i ett visualiseringsverktyg.

– Ser vi att vattnet börjar stiga kan vi åka ut och sätta på förhöjningsringar så att vattnet bräddar ut. Tidigare har vi fått åka ut för att kontrollera nivån vid kraftig nederbörd. Det har även varit på helger och ibland flera gånger om dagen när det varit som värst. Nu kan vi ha koll hela tiden och behöver inte åka ut i onödan, säger Niklas Ingmarsson, VA-tekniker på Tingsryds kommun.

Besparing i tid och pengar – men framför allt för miljön

Under en treårsperiod beräknas lösningen innebära en besparing på cirka 125 000 kronor, eller omkring 300 arbetstimmar, som kan läggas på andra arbetsuppgifter. Miljöbesparingen blir minskade koldioxidutsläpp på 480 kilo, genom att man undviker kontrollresor med bil.

 

Se filmen om bräddvattenmätningen i Ryd