Behovsanpassad soptömning med innovativ teknik

Wexnet har tillsammans med SSAM, Bintel och Växjöbostäder utvecklat en tekniksmart metod för att behovsanpassa soptömning med hjälp av uppkopplade sensorer. Istället för att tömma sopkärl med fasta intervall blir sopbilarna aviserade om när det är dags för tömning.

Idag ser vi att många sopkärl töms för tidigt och bara är halvfulla. Genom behovsanpassad soptömning sparar SSAM pengar och miljön förbättras eftersom sopkärl töms när de faktiskt är fulla och mindre bränsle förbrukas. Samtidigt blir miljön mer trivsam för de boende som slipper mötas av överfulla sopkärl i miljörummen.

Tekniksmart på flera sätt

Syftet med projektet är att sopbilarna, totalt sett, ska köra mindre under året. Sopbilens rutt ska optimeras baserat på fastighetens behov av tömningar för samtliga kärl med samma innehåll. Det innebär att sopbilen inte kommer komma på samma dag och samma tid varje vecka utan vid behov av tömning, och innan kärlen blir överfulla. Det nya systemet kommer att användas för att mäta mängden matavfall och restavfall. När kärlet är fullt kommunicerar det via en sensor till Bintels tekniska plattform.

Wexnets uppdrag

Vi bygger ut och förstärker vårt trådlösa radionät LoRaWAN som tar emot data från sensorerna i miljörummen och skickar den vidare till Bintels plattform som förädlar datan till att kunna styra rutterna för upphämtning av sopor i de olika miljörummen.

Vi kontrollerar att vi får kontakt med alla utplacerade sensorer. Det har varit en utmaning att säkerställa en bra kontakt eftersom flera sopkärl är placerade i utrymmen innanför tjocka betongväggar, vi har även haft platser där det varit radioskugga. För att få bättre möjlighet att ta emot signaler från sensorerna kopplar vi upp fler gateways (mottagare av sensordata) till vårt fibernät.

Tekniken som används kallas LoRaWAN och är en standardiserad teknik som kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförbrukning och säker dataöverföring. LoRa har snabbt blivit den ledande tekniken för IoT över hela världen, och i Sverige har tekniken främst varit tillgänglig i storstäder, men nu satsar man även på landsbygden.

Detta har hänt i projektet:

2020
Projektet påbörjades 2020. Då testade vi att koppla upp 400 sopkärl i Växjöbostäders miljörum på Söder, Väster och Araby i Växjö. Målet var att se om sensorernas värde stämde överens med hur fulla sopkärlen var i verkligheten. Arbetet utvärderades och projektgrupper kom fram till att sensorerna gav tillförlitlig data.

2021
Planering för att utöka området av uppkopplade sopkärl genomfördes. Bintel vann innovationsupphandling för att utveckla lösning i ytterligare bostadsområden. Deras uppdrag är att leverera tjänst för behovsanpassad soptömning och förädlar sensorernas data.

Under hösten och vintern monterades ytterligare 1000 sensorer i Växjöbostäders miljörum i Sandsbro, Norr och Hovshaga.

April 2022
I slutet av april är 1400 sensorer installerade och ska börja användas för att optimera rutter av SSAMs sopbilar.

Arbetssättet med automatiserad rutt via sensorer kommer följas upp och utvärderas under året. Projektgruppens förhoppning är att utöka området och koppla upp ännu fler sopkärl.

 

Frågor om projeket

Kontakta Per Gunarsson, verksamhetsutvecklare på SSAM.
E-post: per.gunnarsson@ssam.se