Miljösmarta datorhallar

Wexnets datorhallar är helt avgörande för att trygga invånarnas välfärd och säkrar accessen till fibernätet som används av drygt 40 000 privathushåll, näringsliv och verksamheter. De senaste åren har datorhallarna moderniserats och energieffektiviserats. Med de nya klimatsmarta lösningarna har vi minskat koldioxidutsläppen med 175 ton per år.

Samma energi används tre gånger

Vid moderniseringen ersatte vi elslukande kyltorn med ett klimatsmart och modernt kylsystem som bygger på fjärrkyla.

 

 

Fjärrkylan produceras i samma lokaler som serverhallarna och för att göra det hela mer energieffektivt nyttjas kylan i flera steg:

  1. I Växjös kraftvärmeverk Sandviksverket produceras fjärrkyla med hjälp av absorptionskylmaskiner som drivs av fjärrvärme, tillverkad av 100 % förnybar energi. Det kylda vattnet används bland annat till att kyla kommersiella fastigheter så som köpcentret Grand Samarkand. Efter Grand Samarkand använt vattnet för att uppnå en behaglig inomhustemperatur skickas vattnet till datorhallarna.
  2. Vattnet har nu en högre temperatur men är tillräckligt kallt för att kyla anläggningen. Temperaturen höjs ytterligare efter datorhallarna genom att ta tillvara på överskottsvärmen ifrån datorhallarna som genom sin drift genererar en stor mängd värme.
  3. Med hjälp av pumpar distribueras det nu uppvärmda vattnet vidare till Östers IFs hemmaarena för att värma upp gräsplanen.
  4. Vattnet återvänder därefter tillbaka till Sandviksverket och de fjärrvärmedrivna absorptionskylmaskinerna. Minimalt med energi behövs för att fortsätta detta kretslopp som utnyttjar energin maximalt och sparar på vår miljö.

På detta sätt använder vi energin tre gånger och ersätter elektriska kyltorn både på Grand Samarkand och på datorhallarna. Det gör att vi har minskat koldioxidutsläppen med 175 ton per år. Denna lösning är extra klimatsmart, då Växjö Energi producerar all fjärrvärme och fjärrkyla helt och hållet med förnybart bränsle i form av avverkningsrester från skogen som annars gått till spillo.

Driftsäkert enligt MSBs krav

Driftsäkerheten i våra datorhallar lever upp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav inom området. Vi har installerat nya UPSer för avbrottsfri kraft och har reservkraft som kan sättas in om driftstörningar sker i nätet.

Läs mer om hur vi arbetar för ett stabilt nät

Solceller på taket

Båda datorhallarna har solpaneler på taket som vid full drift har kapacitet att stå för hälften av den eleffekt som behövs i hallarna.

Vårt klimatsmarta system färdigställdes vid Green Data Center år 2012. Året efter utsågs hallen till Årets grönaste datorhall under 2012. Under 2020 moderniserade vi vår äldsta datorhall CNV, med samma klimatsmarta system.