Solkraft driver Wexnets datahallar

Wexnet har nu solceller på samtliga datahallar i Växjö. Solcellerna förväntas bidra med upp till 30 procent av datahallarnas elanvändning soliga dagar, vilket innebär en betydande ökning av energieffektiviteten.

Datahallar kräver väldigt mycket energi, och Wexnet har länge arbetat för att hitta mer hållbara driftmetoder. Förutom solcellerna är datahallarna smart integrerade med det lokala fjärrkylanätet, vilket möjliggör användning av förnybar fjärrkyla för att kyla ner hallarna.

 

 

 

Smart kretslopp

Överskottsvärmen från datahallarna används dessutom för att hålla fotbollsplanen på Visma Arena fri från snö och is under vintern. Detta förlänger spelsäsongen för lag som Östers IF och Växjö DFF. Därefter återförs fjärrkylavattnet till Sandviksverket i Växjö och kretsloppet är slutet. På så sätt har samma energi använts flera gånger – både smart och cirkulärt.

  • Wexnets datahallar säkrar tillgången till fibernätet för över 40 000 privathushåll, företag och organisationer.
  • De senaste åren har datorhallarna moderniserats och gjorts mer energieffektiva.
  • Totalt har 80 kW solceller installerats på taken vilket förväntas producera cirka 60 000 kWh per år.
  • År 2012 fick Wexnets första datahall solceller och utsågs till Årets grönaste datahall.