Besöksräknare längs Sydostleden - en bra grund för framtida beslut

Med hjälp av sensorer på fyra platser kan Tingsryds kommun hålla koll på flödet av cyklister längs Sydostleden i kommunen. Förhoppningen är att få mer insikt i hur leden används.

Sydostleden som går mellan Växjö och Simrishamn invigdes 2016 och är den andra nationella cykelleden i Sverige. Leden är totalt 274 kilometer lång och består av sju etapper. Ungefär 50 km av dessa går genom Tingsryds kommun och här finns nu fyra par sensorer uppsatta som registrerar vilken tid någon passerar och åt vilket håll personen färdas.

– Vi vet att Sydostleden används både för längre rekreationscykling och av kommuninvånare som pendlar till jobbet. En förhoppning är att mätningarna kommer ge oss mer insikt i användarflödet och att det kan fungera som underlag inför framtida beslut om Sydostleden. Sensorerna går också att flytta och kan användas på andra platser kommande år, vilket är en fördel.

Det säger Johan Söderlund, samhällsutvecklare på Tingsryds kommun om satsningen på smart teknik längs Sydostleden.

Besöksräknarna längs Sydostleden är en del i en gemensam satsning som Tingsryds kommun och Wexnet gör tillsammans på smart sensornät i hela kommunen. Läs mer om satsningen här.