Sydlänk

Åtta stadsnät i samverkan.

Samarbetet inom Sydlänk innebär att vi kopplar ihop stadsnäten i södra Sverige och därmed kan erbjuda förbindelsetjänster över gränserna. Vi hjälper dig att skapa länken mellan en eller flera adresser i över 30 kommuner. Tack vare ett redan befintligt finmaskigt nät till många platser kan vi erbjuda kostnadseffektiva förbindelser som bygger nya affärsmöjligheter för dig och dina kunder.

Tillsammans erbjuder vi ett stabilt regionnät med lokala accesser. Välj mellan produkter som Svartfiber, Ethernet Kapacitet med flera.

Tjänsterna lever upp till marknadens högt ställda krav och passar allt från företag till operatörer. Tack vare vår lokala närvaro kan vi erbjuda dig hög service och en självklar lokalkännedom.

Läs mer på Sydlänks hemsida.