Kommunen har full (distans-)koll på vattennivån

Tingsryds kommun har kommit långt med uppkopplade sensorer. Ett stort antal gatubrunnar har fått sensorer installerade så att kommunens medarbetare ska kunna övervaka vattennivån på distans. Det gör att man slipper dyr och omständlig manuell tillsyn. – Jag är glad för att vi kan jobba mer resurseffektivt i kommunen. Vi har blivit smartare, helt enkelt, säger Carina Axelsson, VA-chef.

I Tingsryd har man bestämt sig för att satsa på ny teknik i form av ett smart sensornät. Kommunens VA-avdelning har varit drivande.

– Om jag ska räkna upp alla fördelar får vi göra en lång lista. En av de viktigaste är att vi kan bidra med ökad trygghet för våra medborgare. Med sensorer får vi in mer data och kan göra mer tillförlitliga prognoser samtidigt som vi snabbare kan upptäcka avvikelser som till exempel översvämningar.

Det smarta sensornätet är byggt på tekniken LoRaWAN, som även kallas Lora. En fördel med tekniken är låga kostnader och eftersom sensorerna skickar små datamängder är batteritiderna långa. Kommunen räknar med en tidsbesparing på flera hundra arbetstimmar de kommande tre åren.

– Tidigare har vi fått åka ut för att kontrollera nivån i brunnarna vid stor nederbörd. Det har även varit på helger och ibland flera gånger om dagen. Nu behöver vi inte åka ut i onödan, säger Niklas Ingmarsson, som är VA-tekniker på Tingsryds kommun.

Många användningsområden

I Tingsryd är det framför allt i Ryd som tekniken används. Hönshyltefjorden riskerar att svämma över i samband med stor nederbörd. Genom att mäta vattennivån i gatubrunnarna har kommunen koll på läget.

Förutom att övervaka vattennivån automatiseras även avläsningen av hushållens vattenmätare. Tack vare det smarta sensornätet skickas uppgifterna direkt till kommunen utan manuell insamling.

– Vi är glada för att Tingsryd utnyttjar tekniken på olika sätt, säger Pär Gustavsson som är storkundsansvarig på Wexnet.

Tingsryds VA-chef Carina Axelsson menar att det i framtiden kan bli ännu fler användningsområden. Med hjälp av sensorerna får kommunen in stora mängder data som kan användas på ett proaktivt sätt, exempelvis när det gäller de utmaningar som klimatförändringarna skapar.

– Tack vare datan blir vårt långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete mer träffsäkert. Vi har många utmaningar när det gäller vattennivåer, säger hon.

Hönshyltefjorden är en del av Mörrumsåns avrinningsområde. Det finns många markägare och intressenter som kan ha nytta av mer mätfakta om vattennivåerna.

– Tidigare fick vi in mätdata var fjortonde dag. Nu får vi en avläsning flera gånger per dag och kan se hur förändringar i nederbörd eller andra faktorer påverkar vattennivån. Vi får grafer över tid och kan dra fler slutsatser som är bra att ha i VA-arbetet. Besparingen tack vare den nya tekniken räknas på tre år bli 125 000 kronor eller cirka 300 arbetstimmar, säger Carina Axelsson.

Vill du veta mer om smarta sensorer?

Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo kan använda Wexnets sensornät och passar dig som vill effektivisera, få kontroll, förebygga skador och arbeta mer hållbart genom att koppla upp sensorer som meddelar dig om dina specifika behov.

Wexnets sensornät