Tillgänglighetsredogörelse

Denna webbplats drivs av Wexnet AB. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur wexnet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi arbetar aktivt med att förbättra webbplatsen och är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
• E-post: kundservice@wexnet.se
• Telefon: 0470 70 33 33

Svarstiden är normalt inom 3 arbetsdagar.

Brister vi har identifierat som inte uppfyller lagens krav

Vi är medvetna om att det finns vissa tillgänglighetsbrister på webbplatsen och arbetar kontinuerligt med att åtgärda bristerna.

 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas. Löpande kontroll görs för att säkerställa och komplettera alt-texter där det saknas.
 • Rubrikstrukturens hierarki har brister på vissa sidor.
 • Länk som är i textform behöver i vissa fall ökas i kontrastvärde alternativt addera visuell indikator på länk.
 • Menyikonen saknar en beskrivande text för skärmläsare.
 • Det förekommer formulärfält som saknar etiketter (label-taggar) vilken kan försvåra för skärmläsaranvändare.
 • Vi saknar möjligheten att förstora text.
 • Presentation av information för personer som använder skärmavläsare har brister på vissa sidor/objekt/puffar.
 • I vissa block och puffar behöver vi öka kontrasten mellan bakgrund/bild och text för att öka läsbarheten.
 • Kontraster vid felmeddelande behöver förbättras.
 • Vissa video saknar title-attribut.
 • Brist i möjligheten att hoppa för återkommande innehåll för att underlätta för användare som navigerar en med hjälp av skärmläsare eller tangentbord.
 • Brister i tabbordningen på vissa objekt.
 • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som helt eller delvis inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns vissa tillgänglighetsbrister på tjänsteportalen wexnet.net 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Mer om Myndigheten för digital förvaltning på DIGGS webbplats

Hur vi testar webbplatsen?

Vi har anlitat en extern webbyrå som har gjort en analys av webbplatsen. Den senaste analysen gjordes i november 2023.
Automatiska tillgänglighetsanalyser utförs en gång per vecka med hjälp av systemet Siteimprove.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 25 juni 2024.