Kvalitetscertifiering Robust Fiber

Vi är certifierade inom Robust Fiber som är en kvalitetscertifiering inom branschen med syfte att säkerställa att branschaktörer har kunskap att leverera ett fibernät som är robust, driftsäkert och kostnadseffektivt anlagd.

Certifieringen innebär att företag som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät får utbildning och arbetar utifrån framtagna krav. På så vis är Wexnet delaktiga i att skapa fibernät för nutid och framtid – det är vi stolta över.

Mer information om Robust Fiber