”Bara fantasin sätter stopp”

För Wexnet är det viktigt att stötta det lokala föreningslivet. När Furuby IF nyligen renoverade sin klubbstuga fick de hjälp av Wexnet att dra in fiber. – För föreningen betyder detta allt, säger föreningens ordförande Thomas Klüft.

Thomas Klüft blickar ut över Furuvallen, där ett av klubbens pojk- och flicklag
just ska börja träna. Barnen som anländer plockar genast upp en fotboll och springer ut på planen. Strax intill Furuvallen ligger byns skola och kyrka och runtomkring finns villaområden.

– Furuvallen är samlingspunkten här i byn. Det är här man möts, det är hit man kommer för att träna och framför allt för att träffa människor. Här ska alla känna sig välkomna, säger han.

På Furuvallen finns också en klubbstuga med plats för inomhusaktiviteter och möten. För några år sedan började man prata om hur man kunde utveckla föreningen. Man
beslutade sig för att renovera, och kom snabbt fram till att klubbstugan borde ha fiber för att kunna förverkliga allt man ville.
– Vi tog kontakt med Wexnet och förklarade att vi är en liten förening med liten budget. Kan ni hjälpa oss? säger Thomas Klüft.

Smidigt samarbete

Det tog inte lång tid innan Wexnet hörde av sig med en plan som i stora drag byggde på att Wexnet stod för materialet och föreningen för arbetet med att gräva och förbereda för fiber.

– Det ville vi självklart göra! Det är en viktig del att medlemmarna också får vara med och bidra. Vi grävde de drygt 100 metrarna som behövdes, och Wexnet kunde sedan koppla in utrustningen. Allt gick väldigt smidigt i kontakten med Wexnet. Vi märkte att de tycker att föreningslivet och landsbygden är viktig, säger Thomas Klüft.

Hela världen är öppen

Med fiber kommer Furuvallen kunna utvecklas ännu mer. Hittills har pandemin satt lite käppar i hjulet men det finns mycket på agendan. Och det är viktigt att det blir aktiviteter för alla åldrar, menar Thomas.

– Vi kommer att ha filmkvällar för de yngre, fotbollslördagar för de äldre, generationskafé och digital läxhjälp. Vi kan titta på inspirationsföreläsningar och opera. Hela världen öppnas upp för oss tack vare fibern, det är egentligen bara fantasin som sätter stopp.