Matsvinn och IoT - hur hänger det ihop?

En färgsprakande höstdag i oktober 2021 svänger vi förbi IoT lab på Linnéuniversitetet, som just denna dag har en Open lab-day som ska handla om matsvinn. Spännande tycker vi, och ställer några frågor till Johan Leitet som är universitetsadjunkt i datavetenskap.

Vad handlar den här dagen om?

– Det handlar om matsvinn i till exempel skolbespisning eller restauranger och hur vi kan använda oss av IoT som accelerator för att lösa problem. Tillsammans hoppas vi kunna identifiera problem som vi kan gå vidare med i projektform.

Varför ska man ha koll på matsvinn med teknik?

– Det kastas för mycket mat i onödan helt enkelt och med teknik kan vi finna lösningar.

Vad ska deltagarna labba med idag?

– De ska få identifiera problem i sin verksamhet, få se olika sensorer i verkligheten och vi kommer att ge exempel på vad vi kan göra med dessa för att det ska bli så smart som möjligt.

Vad skulle man kunna göra med IoT-teknik när det gäller matsvinn?

– Man skulle kunna göra slängprocessen ”spelifierad”, det vill säga att man blir belönad för ett gott beteende. Med smarta sensorer går det att göra allt från att räkna tallrikar, mäta matvikt och antalet personer i en matsal – vilket tillsammans kanske kan bli en del av lösningen på matsvinnet.

Vad krävs för att IoT- tekniken ska fungera?

– Sensorer kräver uppkoppling via ett IoT-nätverk, som enkelt kan förklaras som ”sakernas internet”. Ett sådant nätverk är till exempel LoRaWAN som är energisnålt och fungerar över långa avstånd. Vi samarbetar bland annat med Wexnet som är experter på just smart sensornät och LoRa-teknik, den ledande tekniken för IoT över världen.

Finns det några risker med uppkopplade prylar?

– Det finns ju alltid en rädsla för ny teknik och uppkopplade saker. Men sensorer som pratar är inte uppkopplade på vårt privata nätverk, utan på ett eget vid sidan av, och intresset för att komma åt den typen av okänsligare data är relativt låg om man jämför med vårt privata nätverk.

Vad är förväntningarna på dagen?

– Att hitta casen vi inte känner till! Vi måste utgå från verkliga problem som finns i samhället och vi hoppas hitta någon utmaning idag. Kan vi lösa något av dessa problem med sensorer? När vi börjar mäta data så kanske vi också ser mönster och nya lösningar, det är det vi hoppas på!

Delta du också!

Chef, ägare eller medarbetare – så länge du arbetar på ett litet eller medelstort företag i Kronobergs eller Kalmar län är du välkommen att delta. Hur kan ditt företag bli digitalt smart med IoT-teknik? 

Läs mer om hur du deltar i IoT-lab på Linnéuniversitetets webbplats

 

 

Johan Leitet, universitetsadjunkt

Fakta om IoT lab

Organisationer som deltar: Linnéuniversitetet, Wexnet och Kalmar Energi
Projektet pågår: Från 1 juli 2021 till 30 april 2023.
Projektledare: Fredrik Ahlgren, universitetslektor
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kronoberg och Region Kalmar län finansierar med 7,7 miljoner kronor. 
Syfte: Att öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things (IoT), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små och medelstora företag i Linnéregionen.
Wexnet roll: Wexnet deltar genom att testa och utveckla företagens idéer och produkter med så kallad LoRa-teknik.