Smart vattenmätning i Ragnabo

Möt Bertil Aspernäs i Ragnarbo som tänker mäta vattenmängden i ett stort antal brunnar på sina åkrar med hjälp av smarta sensorer.

 

 

 

Delta du också!

Chef, ägare eller medarbetare – så länge du arbetar på ett litet eller medelstort företag i Kronobergs eller Kalmar län är du välkommen att delta. Hur kan ditt företag bli digitalt smart med IoT-teknik? 

Läs mer om hur du deltar i IoT-lab på Linnéuniversitetets webbplats

Fakta om IoT lab

Organisationer som deltar: Linnéuniversitetet, Wexnet och Kalmar Energi
Projektet pågår: Från 1 juli 2021 till 30 april 2023.
Projektledare: Fredrik Ahlgren, universitetslektor
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kronoberg och Region Kalmar län finansierar med 7,7 miljoner kronor. 
Syfte: Att öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things (IoT), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små och medelstora företag i Linnéregionen.
Wexnet roll: Wexnet deltar genom att testa och utveckla företagens idéer och produkter med så kallad LoRa-teknik.