Byte av elmätare ger kort avbrott i bredbandsanslutningen

Under 2019 - 2024 kommer vi byta ut 36 000 elmätare inom Växjö Energi Elnäts nätområde. Bytet av elmätare medför ett kortare strömavbrott och därmed även avbrott i bredbandsanslutningen under tiden som mätaren byts.

I ett arbete för att göra elmätare smartare har Energimarknadsinspektionen, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag om nya funktionskrav för elmätare. Från och med 1 januari 2025 ska därför elmätare med de nya funktionskraven vara på plats.

Arbetet med att byta ut mätarna startar under september 2019 och utförs av Växjö Mätteknik. Bytet innebär ett kortare strömavbrott under tiden mätaren byts vilket också innebär ett kort avbrott i bredbandsanslutningen hemma hos dig. Du kommer i god tid att få ett brev hem med information om när bytet av elmätare sker.

För mer information om bytet av elmätare, besök veab.se