Innovation för en bättre värld: Hur teknik driver hållbarhet

Internet of Things (IoT) har potential att revolutionera hur vi lever och arbetar och kan spela en stor roll för att främja hållbarhet och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar. Genom att koppla ihop enheter, system och infrastruktur så kan IoT hjälpa oss att optimera resurser, minska avfallet och fatta mer välgrundade beslut om hur vi använder energi och andra resurser.

Under en gemensam förmiddag så kommer vi att lyssna på experter och innovatörer
som leder vägen för att använda IoT för att driva positiv förändring, och vi kommer att
diskutera de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss för att utforska hur
IoT kan bidra till en mer hållbar framtid.


NÄR:
8 februari
TID: 09.00-13.00
VAR: Växjö Linnæus Science Park, Framtidsvägen 14, Växjö

Program

09.00-09.30: Registrering och fika
09.30-10.00: Välkomna och agenda
Presentation av projektet IoT lab och utfall. Fredrik Ahlgren, LNU
10.10-10.50: Hållbarhet ur ett samhällsperspektiv
Vilka utmaningar har samhället och hur kan digitalisering och IoT vara en del av lösningen?
10.50-11.20: Hållbarhet ur ett IT perspektiv
IT-sektorns möjligheter och utmaningar ur ett större hållbarhetsperspektiv. Jorge Luis Zapico, LNU
11.20-11.40: Wexnet – hållbarhet i den smarta staden och landsbygd
11.40-11.55: Burde AB, Jobout 
Hur kan IoT främja en bättre arbetsmiljö?
11.55-12.10: Swill
Hur kan IoT vara en del av lösningen för att minska matsvinnet?
12.10-12.20: Summering och paneldebatt
12.30: Lunch

 

Eventuella frågor besvaras av Fredrik Ahlgren.

Anmäl dig till evenemanget

 

 

      

Aktiviteten sker inom ramen för projektet IoT Lab för SMF med finansiering från Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF), Region Kronoberg, Region Kalmar län. Mer information om projektet.