Rekordmånga fiberanslutningar för Wexnet i augusti

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt. Under augusti månad redovisades all time high för fiberanslutningar under en och samma månad i Wexnets historia. Totalt 845 anslutningar levererades till nya fiberkunder i Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo kommun.

– Vi ser en mycket god efterfrågan, som ökar stadigt, och vi har en intrimmad produktionsorganisation som gör att vi kan leverera enligt plan. Fiber är en avgörande nyckel för att fler ska kunna få ta del morgondagens digitala möjligheter så vi kommer att fortsätta prioritera det här viktiga arbetet, säger Mats Bildh, Affärsområdeschef på Wexnet.

Drygt hälften av de 845 nya anslutningarna i augusti gjordes i villor, resterande installerades i lägenheter och företag. Prognosen för 2018 är närmare 3 200 leveranser vilket innebär att Wexnet vid årets slut kommer att ha omkring 30 000 kunder.

Ger livskvalitet och trygghet

Tillgången till snabbt bredband handlar inte längre om obegränsad surf eller att sköta sina bankärenden på nätet. Det handlar om livskvalitet, trygghet och affärsmöjligheter för privatpersoner och företag såväl i staden som på landsbygden, menar Mats Bildh:

– Möjligheterna och förtjänsterna som digitaliseringen erbjuder är enorma. Vårt uppdrag är att se till att alla kan följa med på resan. Företagande underlättas, jobb på distans likaså och både omsorg och sjukvård blir mer tillgänglig. Därför satsar vi inte bara på att bygga ut nätet utan även på att modernisera och utveckla det nät vi har, för att säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet.

Skapar arbetstillfällen

Regeringens mål är att 95 procent av hushållen och företagen ska ha möjlighet till bredband med hastigheter på minst 100 Mbit/se fram till och med 2020.

– Det målet räknar vi med att uppnå. Totalt arbetar runt 100 personer varje dag med att upprätthålla nätet och bygga nya anslutningar, både Wexnets egen personal och de entreprenörer vi anlitar. Så fiberutbyggnaden ger även mycket arbetstillfällen, avslutar han.