Snart kan Internet of Things vara verklighet i Växjö

Allt fler saker i vår vardag blir uppkopplade – allt från hushållsapparater till trädgårdsredskap och fordon och en mängd andra saker. Inom bara några år förväntas över 20 miljarder saker vara utrustade med mätsensorer.

Nu ska framtiden för det som brukar kallas ”Sakernas internet” testas i ett pilotprojekt i Växjö kommun.

– Öppen trådlös kommunikation, en stadshubb, möjliggör för både offentliga och privata aktörer att koppla upp sina olika saker på ett effektivt sätt. Genom detta blir nu internet of things verklighet. Näringsliv och offentlig verksamhet kan förbättra sina erbjudanden, produkter och service och även utveckla nya värdefulla tjänster. Nu kan vi verkligen forma smarta, hållbara städer säger Erik Tellgren, vd för Wexnet.

Ökad service

Internet of things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att exempelvis maskiner, fordon, hushållsapparater, saker, kläder och vår omgivning i form av luft och vatten förses med sensorer som kommunicerar med varandra och med omvärlden.

Det kan till exempel handla om sopkärl som säger ifrån när det är dags för tömning, kylskåp som håller koll på utgångsdatum på maten eller att du inom byggbranschen får besked om rostutveckling i ett armeringsjärn.

– Med en stadshubb skapas stora möjligheter till informationsutbyte och service eftersom sensorerna kan leverera alla tänkbara sorters mätvärden dit på ett billigt och effektivt sätt. Man kan även göra analyser som man inte kunnat göra tidigare vilket i sin tur kan leda till bättre resurshushållning och mindre slöseri, fortsätter Erik.

Låg kostnad och oändliga möjligheter

Eftersom det är enkel information som överförs via sensorerna kan trådlös enkel radiotrafik med låg hastighet användas. Informationen från sensorerna transporteras med radiokommunikation till antenner i staden och vidare via fibernätet till användaren på ett smart och säkert sätt. Denna kommunikation kan ske till jämförelsevis låg kostnad. En annan fördel är att den är energisnål – sensorerna drivs av batterier med upp till 10 års livslängd.

Vad händer nu…

Etableringen av en stadshubb som infrastruktur för internet of things inleds nu med ett pilotprojekt. Wexnet ska då titta närmare på hur tekniklösningen bör utformas på bästa sätt när det gäller prestanda och säkerhet.

– Vi kommer att genomföra en fullskalepilot för att lära oss mer om bland annat räckvidd, hur långa avstånd vi kan kommunicera på och hur många centralenheter som behövs i Växjö respektive i de andra tätorterna hos Wexnets ägarkommuner. Vi kommer också att titta närmare på nyttiga samarbeten. Med en öppen stadshubb på plats är det egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad som kan skapas av användarna med denna kommunikationslösning, säger Erik. Alla kommer självklart att ha tillgång till denna öppna kommunikationsplattform för internet of things, fortsätter han.