Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut 5G i nya området Bäckaslöv

Arbetet med nya området Bäckaslöv i Växjö pågår för fullt. Nu vill Växjö kommun och Wexnet även bygga ut en infrastruktur för 5G i området. Förslaget, som ska upp i kommunstyrelsen den 2 mars, innebär att ta fram en strategi för hur infrastrukturen för 5G ska byggas ut.

– Den nya området Bäckaslöv ska vara en attraktiv plats för invånare och företag. Ett steg i detta är att bygga ut en infrastruktur för 5G. Som kommun har vi möjlighet att jobba proaktivt för att underlätta utbyggnaden och att göra det attraktivt för nätägare att etablera sig i Växjö. Med en gemensam 5G-strategi får vi tydliga spelregler för alla involverade aktörer samtidigt som vi skapar förutsättningar för en attraktiv företagsmiljö, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande

Strategin ska ta ett samlat grepp för utbyggnaden av ett 5G-nät i Bäckaslöv och på så sätt underlätta genomförandet samt tydliggöra förutsättningar för byggherrar, fastighetsutvecklare och företag. Strategin beräknas vara klar i december 2021 och kommer bland annat innehålla en utbyggnadsplan för ledningsnätet i området, förslag på lämpliga placeringar för master samt riktlinjer vid projektering, bygglov och markanvisning.

5G är en del av en framtida infrastruktur och skapar flera möjligheter för en framtida stad som kommer kräva en välutbyggd fiberinfrastruktur. Automation av industrier och självkörning av fordon eller maskiner är några exempel på hur 5G-nätet kan användas.

– Tillgången till 5G handlar om livskvalitet, affärsmöjligheter och en smidig och väl fungerande vardag, både för privatpersoner och företag. Att bygga ut 5G i Bäckaslöv är en startpunkt för en god framtida infrastruktur där vi främjar öppenhet och valfrihet och sätter Växjö på IT-kartan. Ett heltäckande, supersnabbt och säkert fibernät är grunden för en 5G-infrastruktur där vi räknar med att alla operatörer blir intresserade av att satsa på Växjö med fantastiska 5G-tjänster i en stadsutveckling med otroliga möjligheter. Det samlade greppet medger att säkerhet och god resurshushållning sätts i fokus, säger Erik Tellgren, VD på Växjö Energi.

– Det är spännande att Växjö kommun nu startar processen med hur 5G-nätet kan integreras i stadsmiljön. Bäckaslöv är ett nytt område i staden och eftersom vi äger all mark där ger det oss de verktyg som krävs för att möjliggöra en effektiv utbyggnad. Därefter kan vi ta lärdom av processen och applicera det i andra områden, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare för Bäckaslöv.

Om 5G
Utöver högre hastigheter och bättre kapacitet än befintliga nät har 5G möjligheter för industrier, företag och invånare. Genom 5G skapas möjligheten att på ett mångsidigt och energismart sätt koppla samman föremål, maskiner och system med varandra, vilket på sikt kan möjliggöra nya tjänster.

5G-tekniken kommer på sikt ersätta 2G och 3G och använder så kallade adaptiva lober, vilket innebär ett nät av små master som kan sättas på till exempel husfasader och belysningsstolpar.

Om Bäckaslöv
Bäckaslöv är ett av Växjö kommuns stadsutvecklingsprojekt. Bäckaslöv ska ha ett rikt utbud av service, företagssamarbeten och närhet till vackra naturmiljöer. Bäckaslöv ska erbjuda företag en unik plats för möten, samarbeten och utveckling.

Just nu pågår byggnation av nya Bäckaslövsesplanaden och under 2022 påbörjas arbeten med bostäder, handel och kontor samt grundskola.