Wexnet ansluter sig till StadshubbsAlliansen

– Om ett företag vill sätta upp sensorer någonstans och behöver få signalen levererad, exempelvis in i ett övervakningssystem, då kan vi erbjuda enkel och säker kommunikation via Stadshubben.

Det säger Erik Tellgren, vd för Wexnet. Detta med anledning av att vi anslutit oss till den snabbväxande StadshubbsAlliansen. 

– Genom att vi nu går med i samarbetet StadshubbsAlliansen så blir Internet of Things, verklighet, och såväl näringsliv som offentliga aktörer i regionen kan utveckla sina verksamheter och service. Detta är ytterligare ett bra verktyg för fortsatt hållbar utveckling av regionen och Europas grönaste stad Växjö, fortsätter Erik Tellgren.

StadshubbsAlliansen omfattar i dagsläget ett tiotal medlemmar som tillsammans erbjuder Stadshubbar i nästan tjugo kommuner. Och fler är på väg genom de stadsnät som tecknat avsiktsförklaring om att etablera regionala Stadshubbar och att ingå i StadshubbsAlliansen.

En stadshubb är en infrastruktur som genom radioteknik gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Sensorerna kan vara fasta eller placerade på rörliga saker. Via det befintliga fibernätverket förmedlas sensorns data tryggt och säkert till dess ägare.

Radiotekniken kallas LoRa (Long Range) och är en standardiserad teknik som kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförförbrukning och säker dataöverföring. LoRa har snabbt blivit den ledande tekniken för Internet of Things, IoT över hela världen.

En stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i ett smart samhälle och kompletterar det befintliga fibernätet. Den första stadshubben designades och byggdes i Helsingborg av Öresundskraft för cirka ett år sedan.

– Att få hälsa Wexnet välkomna är speciellt roligt då de var en av de första att teckna en avsiktsförklaring att gå med. Med Wexnet och deras stora geografiska spridning så förstärks StadshubbsAlliansen ytterligare i ett redan starkt Småland. Det säger Bo Lindberg, chef för Kommunikationslösningar på Öresundskraft.

– Det är glädjande att öppna Stadshubbar nu etablerar sig som en gemensam svensk lösning för denna typ av infrastruktur. Att de befintliga, öppna stadsnäten kompletteras med en öppen infrastruktur för IoT skapar fantastiska förutsättningar för den digitala utvecklingen.

– Genom det täta samarbetet inom StadshubbsAlliansen kan vi tillsammans skapa synergieffekter och snabbt sprida bra exempel sinsemellan. På så sätt gör vi det möjligt för smarta städer att snabbt utvecklas över hela Sverige, avslutar Bo Lindberg.

Snart kan Internet of Things vara verklighet i Växjö

Snart kan Internet of Things vara verklighet i Växjö

Wexnet inleder ett pilotprojekt för öppen trådlös kommunikation i Växjö. Stadshubben ska möjliggöra för ”sakernas internet” (Internet of things). Är du redo för sopkärl som säger ifrån när det är dags för tömning, eller kylskåp som håller koll på utgångsdatum?