Tjänster över 100 Mbit/s

I Wexnets nät finns möjlighet att ansluta till tjänster över 100 Mbit/s. För att kunna använda dessa tjänster krävs att din anslutning uppfyller vissa kriterier.

Detta krävs för att kunna ansluta till tjänster över 100 Mbit/s:

  • Fastighetsnätet i din byggnad, och även din nätverkskabel, är anpassat för högre hastigheter.
  • Din bostad har en fiberswitch med kapacitet över 100 Mbit/s. I Wexnets nät finns tre olika modeller varav två klarar av hastigheter över 100 Mbit/s.

Observera att många olika faktorer påverkar hastigheten på din internettjänst. Till exempel datorns prestanda eller avståndet till trådlös router i hemmet. 

Modeller som klarar av högre hastigheter:

  • CTS 
  • Inteno

Modell som måste bytas ut:

  • Packetfront

För att byta ut din switch kan du kontakta Wexnet på 0470-70 33 33.