Tjänsteleverantörer

Har du problem med din anslutning till internet, tv eller någon annan tjänst kontaktar du alltid din tjänsteleverantör för felanmälan. De hjälper dig att komma tillrätta med problemet och kontaktar vid behov oss på Wexnet för vidare gemensam felsökning.

A3 Ansluten Bahnhof
Boxer Bredband2 Connect 2 IP
miniTel Net at Once Ownit
TH1NG Telenor Telia
Universal Telecom Allente VoiceTech
Sappa Junet Kalejdo

 

Varför felanmäla till tjänsteleverantör?

Stadsnät och leverantör för tjänsten behöver ofta samverka vid problem med anslutningen. Oavsett vad problemet orsakas av ska felanmälan göras till tjänsteleverantören eftersom det är dem som tillhandahåller IP-adresserna som tjänsten använder sig av. Om man inte gör det får de ingen historik om vad felet är och vilken felsökning och vilka åtgärder som är gjorda. Så för att du ska slippa göra dubbla felanmälningar och för att vi som arbetar med att felsöka och åtgärda problemet ska få all information samlad gör du felanmälan direkt till din tjänsteleverantör.

Stadsnätet vs. tjänsteleverantörens roll

Vi på Wexnet arbetar med utveckling, drift och underhåll av den nergrävda fiberkabeln som är ansluten till din bostad. Tjänsteleverantören erbjuder själva tjänsten för internet och/eller tv som skickas via fiberkablarna. I Wexnets stadsnät väljer du fritt vilken tjänsteleverantör du vill ha av anslutna leverantörer i vår portal.