Rune Hamberg och CG Rosén från bostadsrättsföreningen Limnologen 1 vill ligga i framkant när det gäller att förebygga eventuella problem med föreningens fastigheter.

Bostadsrättsföreningen har fått koll på risken för vattenskador i dolda utrymmen

Kvarteret Limnologen består av fyra vackra flerbostadshus i trä belägna vid sjön Trummens strand i Växjö. De fyra husen är uppdelade i två olika bostadsrättsföreningar.

Den ena bostadsrättsföreningen, Limnologen 1, drabbades i början av 2021 av en vattenskada när det läckte ut vatten från ett schakt in i en lägenhet på bottenplan i ena huset efter att en stigarledning börjat läcka i en koppling. Vattnet samlades på bottnen av schaktet innan det läckte in i lägenhetens badrum.

– Eftersom det är ett stängt schakt upptäcktes inte läckan förrän vatten sipprade ut och det blev kostsamt att reparera, berättar bostadsrättsföreningens ordförande CG Rosén.

Efter att representanter för föreningen sett en presentation om Wexnets smarta sensornät på Fastighetsmässan 2022  väcktes tanken om en sensorlösning för att få bättre koll på eventuella vattenläckage.

– Föreningen hörde av sig till oss och vi kunde hjälpa dem med en lösning, berättar Mikael Brolin på Wexnet.

Åtta sensorer som kan larma

Husen har flera lägenheter med schakt för stigarledningar och avloppsrör. Nu har åtta sensorer placerats ut i de olika schakten, där de kan mäta och ge larm när risken för översvämning uppstår.
Sensorerna har en två meter lång hängande tråd som reagerar på fukt och skickar e-post till föreningen med information om att de behöver undersöka den plats den specifika sensorn är placerad på.

Ett larm går även till förvaltaren av fastigheten, PeHå-fastigheter, som då kan agera.

–  I lösningen står Wexnet för att sensordatan når fram. Vi har interna larm om sensorerna inte skickar data som planerat och vi kan på så sätt säkerställa funktionen. Vi får även larm om det visar sig att batteriet behöver bytas i någon sensor. Allt sammantaget gör att föreningen kan känna sig trygg med att de har en lösning som meddelar om det sker nya vattenläckage, säger Mikael Brolin.

Bostadsrättsföreningen tycker att det känns bra att ha de smarta sensorerna på plats.

– Vi försöker ligga i framkant med att förebygga problem. Det är skönt att vi hittade den här tekniska lösningen. Nu slipper vi öppna de olika inspektionsluckorna som sitter inne i lägenheterna på bottenplan och behöver inte besvära dem som bor där i onödan. Nu får vi information till oss när vi behöver den, konstaterarar CG Rosén.

 

Placeringen av sensorerna

Placeringen av sensorerna

Sensorerna har en två meter lång tråd som hänger ner i schaktet. Sändaren är placerad på undersidan av schaktens inspektionsluckor.