Fukt och läckage

Fukt och läckage i fastigheter kan orsaka stora problem och reparationskostnader. Med vårt smarta sensornät kan ni på ett smidigt sätt upptäcka läckage och få kontroll över fukt för att förebygga skador. Kostnaden för en vattenskada överstiger med råge investeringen ni behöver göra.

Förebygg skador

Genom uppkopplade sensorer kan ni bland annat få:

  • Information om luftfuktighet
  • Larm vid avvikelser i exempelvis vattenförbrukning som tyder på läckage
  • Larm vid vatten på golvytor

Kontakta våra företagsrådgivare för att få kostnadsfri rådgivning utifrån ert specifika behov.

 

Inspireras av hur våra kunder nyttjar sensorer efter deras behov

Bostadsrättsföreningen har fått koll på risken för vattenskador i dolda utrymmen

Bostadsrättsföreningen har fått koll på risken för vattenskador i dolda utrymmen

Bostadsrättsföreningen Limnologen 1 drabbades av en vattenläcka från en ledning i ett stängt schakt, som inte upptäcktes förrän vattnet läckte in i en lägenhet. Då valde bostadsrättsföreningen att övervaka föreningens åtta stängda schakt med smarta sensorer för att förebygga liknande händelser.

Läs mer om smarta sensorer mot vattenskador

Smart teknik håller koll på vattenläckor i Yxnanäs

Smart teknik håller koll på vattenläckor i Yxnanäs

I Yxnanäs i Tingsryds kommun är 43 vattenmätare installerade med inbyggda sensorer som läser av vattenförbrukningen. Genom att ha tillgång till datan över vattenförbrukningen kan kommunen se om en vattenläcka har uppstått.

Läs om vattenmätning med sensorer

Sensor larmar om översvämning

Sensor larmar om översvämning

Tekniska förvaltningen på Växjö kommun hade problem med en avloppsbrunn som blev översvämmnad så pass att vattnet strömmade in i en fastighet. Med hjälp av en sensor kan man nu mäta vattennivån i avloppsbrunnen och på så sätt undvika översvämningar.

Läs om smarta sensorer för att mäta vattennivån

Sensorer kontrollerar brinntider i betong

Sensorer kontrollerar brinntider i betong

Byggfirmor och leverantörer av betong gör en avvägning om när betongen brunnit klart för att kunna påbörja nästa moment i byggprojektet. En avvägning som ofta kan vara svår och kräver erfarenhet eftersom temperaturen ofta varierar i betongen.

Läs om effektiv betongkontroll med sensorer

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring hur din verksamhet kan nyttja sensornätet på bästa sätt. Vi anpassar upplägget helt efter kundens behov. Många kunder vill ha hjälp med en helhetslösning och då står vi för rekommendation, inköp och installation av sensorer. Din investering består i det fallet av en initial engångskostnad samt en liten löpande kostnad för trafiken i nätet.

Kontakta oss