Kontroll över brinntider i betong

Byggfirmor och leverantörer av betong gör en avvägning om när betongen brunnit klart för att kunna påbörja nästa moment i byggprojektet. En avvägning som ofta kan vara svår och kräver erfarenhet eftersom temperaturen ofta varierar i betongen.

Kontroll över fukt

Om betong inte får brinna klart kan det skada konstruktionen och få allvarliga konsekvenser i ett byggprojekt. Byggherren måste ofta ta till marginaler, samtidigt som byggprojekt ofta har en pressad tidsplan. För att känna sig trygg med att betongplattan brunnit klart kan man kontrollera temperatur och fukt genom sensorer.

Sensorer gjuts in i betongplattan

Genom att gjuta in sensorer i betongen och mäta fukt och temperatur i betongplattan kan byggherren få kontroll på när betongen brunnit klart. Byggherren kan med hjälp av sensorer planera byggnationen på ett effektivt sätt utan att riskera skador på byggnaden eller att riskera förseningar i leveransen. Batteritiden för sensorerna är cirka 10 år, så efter byggnationen är klar kan sensorerna användas till att varna för ökad fukthalt som i framtiden skulle kunna orsaka en fuktskada.

 

Vill du veta mer?

Kontakta våra företagsrådgivare så berättar vi mer om hur vårt smarta sensornät fungerar.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning