Wexnet undviker skador orsakade av för höga temperaturer som kan påverka driften

Wexnet har så kallade fibernoder i mindre byggnader och skåp som är placerade på olika ställen i utbyggnadsområdet. Fibernoderna innehåller nödvändig utrustning för att nätet ska fungera och är mycket känslig mot höga temperaturer. Genom att få larm om för höga temperaturer i realtid kan Wexnet agera snabbt och undvika skador.

Hindrar skador och säkrar drift

Den tekniska utrustningen i noderna kan skadas av höga temperaturer, utrustningen alstrar värme och omgivande miljö kan påverka temperaturen. För hög temperatur innebär att utrustningen stängs av automatiskt och orsakar därmed driftstörningar för våra kunder. Det är därför mycket viktigt att hög temperatur upptäcks i god tid så att resurser kan sättas in snabbt – innan utrustningen skadas och driften påverkas.

Sensorer installerade i alla noder

Vi har monterat sensorer i ett flertal fibernoder som kommunicerar med Wexnets smarta sensornät. Information om temperatur i realtid skickas löpande via e-post till driftstekniker och larm skickas om ett tröskelvärde överstigs via sms och e-post.

Vill du veta mer?

Kontakta våra företagsrådgivare så berättar vi mer om hur vårt smarta sensornät fungerar.