Säkerställ god luftkvalitet i instängda miljöer

I instängda miljöer som källarutrymmen, garage och liknande finns det risk för höga nivåer av farliga ämnen som kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) som skapar stora hälsorisker för personer som vistas i området.

Åtgärdar hälsorisker

Att arbeta eller vistas i ett område med höga nivåer av ämnen som koldioxid och kolmonoxid innebär en hälsorisk. Att andas in för höga halter av koldioxid kan innebära medvetslöshet och i värsta fall kvävning. Kolmonoxid är en giftig gas som kan orsaka syrebrist i viktiga organ såsom hjärnan och hjärtat. Genom att hålla koll på halter av farliga gaser och ämnen i trånga utrymmen skapas en trygg och säker miljö för personerna som vistas i utrymmet.

Larmar vid höga nivåer

Genom att placera sensorer som mäter koldioxid och kolmonoxid i området kan man hålla koll på nivåerna och få larm om de överstiger ett visst tröskelvärde. Det finns också möjlighet att spara energi genom att nivåerna i ventilationssystemet justeras ner eller inaktiveras i perioder.

 

Källa: Arbetsmiljöverket

 

Vill du veta mer?

Kontakta våra företagsrådgivare så berättar vi mer om hur vårt smarta sensornät fungerar.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning