Inom- och utomhusmiljö

Det finns många anledningar till att säkerställa en god inom- och utomhusmiljö. Med sensorer kan ni mäta flera olika slags nivåer för att säkerställa en god arbetsmiljö som är hållbar och som inte skadar klimatet.

Säker och hållbar miljö

Genom uppkopplade sensorer kan ni bland annat få information om:

  • Bullernivå
  • Ljusstyrka
  • Koldioxidutsläpp
  • Temperatur i lokaler eller i luften 
  • Fukt i mark och luften
  • Mängd koldioxid i en lokal

Kontakta våra företagsrådgivare för att få kostnadsfri rådgivning utifrån ert specifika behov.

 

Inspireras av hur våra kunder nyttjar sensorer efter deras behov

Smarta brandvarnare minimerar riskerna

Smarta brandvarnare minimerar riskerna

Att koppla brandvarnaren till smart sensornät har flera fördelar för fastighetsägaren som vill minimera riskerna för sin fastighet.

Mer om smarta sensornät för brandsäkerhet

Undviker skador orsakade av höga temperaturer

Undviker skador orsakade av höga temperaturer

Wexnet har så kallade fibernoder i mindre byggnader och skåp som är placerade på olika ställen i utbyggnadsområdet. Fibernoderna innehåller nödvändig utrustning för att nätet ska fungera och är mycket känslig mot höga temperaturer. Genom att få larm om höga temperaturer i realtid gör att Wexnet kan agera snabbt och undvika skador.

Läs mer om temperaturövervakning

Kontroll av rätt mängd näring med hjälp av sensorer

Kontroll av rätt mängd näring med hjälp av sensorer

Fastighetsägare, lantbrukare och andra verksamheter som har behov av bevattning stöter ofta på en avvägning med att bevattna rätt mängd för att hushålla med resurser och för att växtligheten ska bli så bra som möjligt.

Läs om fördelarna med smart bevattning

Säkerställ god luftkvalitet i instängda miljöer

Säkerställ god luftkvalitet i instängda miljöer

I instängda miljöer som källarutrymmen, garage och liknande finns det risk för höga nivåer av farliga ämnen som kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) som skapar stora hälsorisker för personer som vistas i området. Med hjälp av sensorer kan man hålla koll på halter av farliga gaser och ämnen i trånga utrymmen och skapa en trygg och säker miljö för personerna som vistas i utrymmet.

Läs mer

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring hur din verksamhet kan nyttja sensornätet på bästa sätt. Vi anpassar upplägget helt efter kundens behov. Många kunder vill ha hjälp med en helhetslösning och då står vi för rekommendation, inköp och installation av sensorer. Din investering består i det fallet av en initial engångskostnad samt en liten löpande kostnad för trafiken i nätet.

Kontakta oss