Sensorer larmar om snöröjning på Växjös fotbollsplaner

Kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun har i uppdrag att hålla fotbollsplanerna av konstgräs i gott skick även under vinterns kalla dagar. För att idrottsföreningar ska kunna spela på fotbollsplanerna när Växjö är täckt av snö behöver snön röjas bort.

Informerar om snödjupet

Genom uppkopplade sensorer får idrottsföreningar löpande information om aktuellt snödjup och förvaltare får larm om när det är dags att åka ut med maskiner för att snöröja. Sensorerna är ett bra verktyg för Kultur- och fritidsförvaltningen som möjliggör aktiviteter på fotbollsplanerna med konstgräs året om. Samtidigt sparar det mycket tid att få information skickad digitalt i jämförelse med om man skulle åka och kontrollera snömängden på alla fotbollsplaner.

Snömängd mäts med ultraljud

Vi har monterat ett ultraljud som skickar larm om antal centimeter snö på respektive fotbollsplan. Förvaltaren av fotbollsplanen tar emot larmet om snödjup och kan utifrån det ta ett beslut om snöröjning. På en hemsida får Idrottsföreningar information om aktuellt snödjup och om snöröjning sker och när det beräknas vara klart. Installationen av de trådlösa sensorerna var enkel och krävde ingen ytterligare utrustning för att kunna kopplas upp. Batterierna i sensorerna räcker i cirka 10 år och behöver inte bytas ut eller laddas under den tiden.

Ultraljudssensor är placerad vid en skylt intill fotbollsplanUltraljudssensorn är placerad under en skylt intill en fotbollsplan.

Vill du veta mer?

Kontakta våra företagsrådgivare så berättar vi mer om hur vårt smarta sensornät fungerar.

Få kostnadsfri rådgivning