Mätning av vikt, volym och förbrukning

Genom att få information om nivåer, trender och avvikelser kan företag, fastigheter och andra verksamheter få ett bra underlag för att kunna effektivisera samt se trender och avvikelser i god tid.

Se nivåer, trender och avvikelser

Genom uppkopplade sensorer kan ni bland annat få information om:

  • Nivå i vattendrag
  • Volym i kärl
  • Fukthalt
  • Vibrationer i utrustning
  • Snömängd eller dylikt
  • Temperatur
  • Vikt på föremål

Kontakta våra företagsrådgivare för att få kostnadsfri rådgivning utifrån ert specifika behov.

 

Inspireras av hur våra kunder nyttjar sensorer efter deras behov

PM & Vänner har fått full koll på matsvinnet

PM & Vänner har fått full koll på matsvinnet

Matsvinn är ett stort problem i restaurangbranschen. PM & Vänner har fått hjälp av IoT-lab för SMF med att ta fram en prototyp för automatiserad mätning av matsvinnet. Den ger dem bättre överblick och gör att det blir lättare att agera på avvikelser.

Läs mer

Automatisk avläsning av badtemperatur på Urshults camping

Automatisk avläsning av badtemperatur på Urshults camping

Nuförtiden är det fullt möjligt att läsa av badtemperaturerna via en tjänst där smarta sensorer sköter avläsningen. Vi har pratat med Martin Stenberg, ägare av Urshult Camping, om vad detta betyder för dem och deras badgäster.

Läs mer

Sensorer skapar ordning och reda i bränslefacken vid Sandviksverket

Sensorer skapar ordning och reda i bränslefacken vid Sandviksverket

Varje dag kör långtradare in vid Sandviksverket i Växjö och tippar flera lass med träflis i så kallade bränslefack. För att på ett smidigt sätt veta i vilket bränslefack lastbilschaufförerna ska tippa lasten i kan driftsteknikerna med hjälp av sensorer styra det direkt från kontrollrummet.

Läs mer

Sensorer vaktar vattennivåerna i Tingsryds sjöar

Sensorer vaktar vattennivåerna i Tingsryds sjöar

I Tingsryds kommun finns det ett flertal sjöar som har vattenflöden mellan sjöar i kommunen och angränsande kommuners sjöar. Det är viktigt att ha kännedom om vattennivåerna i sjöarna för att nivån ska kunna regleras vid rätt tidpunkt, ett ansvar som ligger på kommunen. Med hjälp av sensorer kan kommunen få full kontroll över vattenflödet.

Läs mer

Smart teknik håller koll på vattnet i Yxnanäs

Smart teknik håller koll på vattnet i Yxnanäs

Nu slipper vattenabonnenterna i Yxnanäs i Tingsryds kommun att läsa av sin vattenmätare manuellt. Wexnet och Tingsryds kommun har installerat 43 vattenmätare med inbyggda sensorer som läser av vattenförbrukning. Genom att ha tillgång till datan över vattenförbrukningen kan kommunen även se om något oväntat som en läcka har uppstått.

Läs mer

Sensorer larmar om snöröjning på Växjös fotbollsplaner

Sensorer larmar om snöröjning på Växjös fotbollsplaner

Växjö kommun har i uppdrag att hålla fotbollsplanerna av konstgräs i gott skick även under vinterns kalla dagar. Genom att löpande informera om aktuellt snödjup och larma till förvaltare om när det är dags att åka ut med maskiner för att snöröja kan Växjö kommun möjliggöra aktiviteter på fotbollsplanerna med konstgräs året om.

Läs mer

Behovsanpassad soptömning med innovativ teknik

Behovsanpassad soptömning med innovativ teknik

Många soptunnor är långtifrån fulla när de töms. SSAM har inlett ett projekt kring behovsanpassad tömning i samarbete med Växjöbostäder, Suez och Wexnet. Trådlösa sensorer meddelar när 400 sopkärl runt om i staden ska tömmas.

Läs mer

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring hur din verksamhet kan nyttja sensornätet på bästa sätt. Vi anpassar upplägget helt efter kundens behov. Många kunder vill ha hjälp med en helhetslösning och då står vi för rekommendation, inköp och installation av sensorer. Din investering består i det fallet av en initial engångskostnad samt en liten löpande kostnad för trafiken i nätet.

Kontakta oss