Sensorer skapar ordning och reda i bränslefacken vid Sandviksverket

Varje dag kör långtradare in vid Sandviksverket i Växjö och tippar flera lass med träflis i så kallade bränslefack. För att på ett smidigt sätt veta i vilket bränslefack lastbilschaufförerna ska tippa lasten i kan driftsteknikerna med hjälp av sensorer styra det direkt från kontrollrummet.

 

Mätvärden visas i kontrollrummet

Om ett bränslefack har för mycket flis får långtradarens last inte plats när det tippas och skräpar ner området. Om det är för låg nivå dammar flisen för mycket när det tippas, vilket gör att bottennivån måste höjas. Att få kontroll på fyllnadsnivån i alla bränslefack är ett tidsbesparande hjälpmedel där driftsteknikerna enkelt kan få en översikt över alla mätvärden som gör att leveransen av träflis genomförs på ett effektivt sätt.

Mäter avstånd

Vid varje bränslefack har vi placerat en avståndssensor som mäter avståndet från kanten av flisfacket och ner till flisen i botten. Mätvärdena uppdateras varje timme och presenteras på en dashboard på en skärm i kontrollrummet där driftsteknikerna har kontroll över fyllnadsnivåerna. Monteringen är enkelt utförd eftersom sensorerna är trådlösa och kräver ingen ytterligare utrustning för att kunna kopplas upp. Batterierna i sensorerna räcker i cirka 10 år och behöver inte bytas ut eller laddas under den tiden.

Kontroll av radiosignalen vid ett bränslefack.

Vill du veta mer?

Kontakta våra företagsrådgivare så berättar vi mer om hur vårt smarta sensornät fungerar.