Sensorer vaktar vattennivåerna i Tingsryds sjöar

I Tingsryds kommun finns det ett flertal sjöar som har vattenflöden mellan sjöar i kommunen och gränsande kommuners sjöar. Det är viktigt att ha kännedom om vattennivåerna i sjöarna för att nivån ska kunna regleras vid rätt tidpunkt, ett ansvar som ligger på kommunen.

Säkerställer rätt vattennivå

För att förhindra översvämningar som kan orsaka stora skador på egendom och för att behålla en viss vattennivå inför en torrperiod kan Tingsryd kommun få regelbundna rapporter om vattennivåerna i sjöarna. Det är ett bra underlag för att reglera vattenflödet, som är viktigt för att bland annat säkra efterfrågan på elkraftproduktion, dricksvatten och vatten till jordbruk. Det är även viktigt att ha kontroll över vattennivån som flödar vid kommungränsen så att man kan rapportera eventuella förändringar i vattenmängden. 

Nivåvakt vid sjöns utlopp

Vi har placerat nivåvaktssensorer vid utlopp vid sjön Tiken som skickar rapporter om vattennivån. Under 2021 kommer fler nivåvaktssensorer placeras i kommunens sjöar med vattenflöde för att kunna ha kontroll över hela kedjan. Att installera nivåvaktssensorer är enkelt utfört eftersom sensorn är trådlös och inte kräver ytterligare utrustning för att kunna kopplas upp. Batterierna i sensorerna räcker i cirka 10 år och behöver inte bytas ut eller laddas under den tiden.

Vill du veta mer?

Kontakta våra företagsrådgivare så berättar vi mer om hur vårt smarta sensornät fungerar.