Kontroll över fastigheter på distans

Fastighetsägare har ofta flera olika fastigheter med lägenheter. Ofta kanske fastighetsägaren bor på en annan ort och är sällan på plats i fastigheterna. Hur kan man hålla koll på att alla dörrar och fönster inte står öppna i de allmänna utrymmena? Med sensorer kan fastighetsägare få kontroll på ett kostnadseffektivt sätt och innan en skada sker.

Hindrar skador och inbrott

Öppna fönster och dörrar i allmänna utrymmen kan orsaka fuktskador i lokalen och är en risk för att obehöriga kan ta sig in i lokalen. Ofta får fastighetsägare informationen för sent och då är det svårt att hindra skadorna.

Överblick av alla fönster och dörrar

Genom att montera sensorer vid dörrar, fönster och luckor som hyrestagare öppnar och stänger i allmänna ytor kan fastighetsägaren på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ha koll på att dörrar och fönster inte står öppna. I en enkel överblicksbild kan nu fastighetsägaren se samtliga dörrar, fönster och luckor och om dessa är öppna eller stängda. Det finns även möjlighet att få ett larm om dörrar eller fönster som inte bör öppnas nattetid öppnas mellan ett visst klockslag. Monteringen är enkelt utförd då sensorerna är trådlösa och kräver ingen ytterligare utrustning för att kunna kopplas upp. Batterierna i sensorerna räcker i cirka 10 år och behöver inte bytas ut eller laddas under den tiden.

Vill du veta mer?

Kontakta våra företagsrådgivare så berättar vi mer om hur vårt smarta sensornät fungerar.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning