Öppet eller stängt

Med Wexnets smarta sensornät kan ni på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hålla koll på om dörrar, fönster och luckor är öppna eller stängda och på så sätt förebygga skador, hindra intrång och spara energi.

Spara energi och förebygg skador

Genom uppkopplade sensorer kan ni få:

  • Larm när dörrar öppnas eller stängs, regelbundet eller efter ett visst klockslag.
  • Larm när luckor eller fönster står öppna, regelbundet eller efter ett visst klockslag.
  • Rapport om hela fastighetens öppet- eller stängdstatus.

Kontakta våra företagsrådgivare för att få kostnadsfri rådgivning utifrån ert specifika behov.

 

Inspireras av hur våra kunder nyttjar sensorer efter deras behov

Sensorer larmar när dörrar öppnas

Sensorer larmar när dörrar öppnas

Wexnet har så kallade fibernoder i hela vårt utbyggnadsområde som innehåller nödvändig utrustning för att nätet ska fungera. Genom sensorer får vi larm och rapporter som är ett bra och effektivt verktyg i verksamheten.

Läs mer

Kontroll över fastigheter på distans

Kontroll över fastigheter på distans

Fastighetsägare har ofta flera olika fastigheter med lägenheter. Ofta kanske fastighetsägaren bor på en annan ort och är sällan på plats i fastigheterna. Hur kan man hålla koll på att alla dörrar och fönster inte står öppna i de allmänna utrymmena? Med sensorer kan fastighetsägare få kontroll på ett kostnadseffektivt sätt och innan en skada sker.

Läs mer

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring hur din verksamhet kan nyttja sensornätet på bästa sätt. Vi anpassar upplägget helt efter kundens behov. Många kunder vill ha hjälp med en helhetslösning och då står vi för rekommendation, inköp och installation av sensorer. Din investering består i det fallet av en initial engångskostnad samt en liten löpande kostnad för trafiken i nätet.

Kontakta oss