Sensorer larmar om när dörrar öppnas

Wexnet har så kallade fibernoder i hela vårt utbyggnadsområde som innehåller nödvändig utrustning för att nätet ska fungera. Genom sensorer får vi larm och rapporter som är ett bra och effektivt verktyg i verksamheten.

Larm om obehörigas tillgång till utrustning

Genom att få larm om när dörrar till fibernoderna öppnas kan vi på ett effektivt sätt få reda på när obehöriga personer får tillgång till vår utrustning och snabbt kunna agera. Vi får även en rapport om alla fibernoders status, med information om när dörrar senast öppnades eller stängdes och en sammanställd historik om när och hur länge de var öppna. Det hjälper oss att veta när senaste kontroll över utrustningen genomfördes och är ett bra verktyg i verksamheten eftersom alla fibernoder måste kontrolleras kontinuerligt.

Trådlösa sensorer med 10 års batteritid

Vid varje dörr eller lucka har vi monterat en sensor som är uppkopplade mot Wexnets sensornät. För att kunna agera snabbt får vi larm via sms och mejl när luckor öppnas eller stängs, sammanställda rapporter får vi enbart via mejl. Monteringen är enkelt utförd eftersom sensorerna är trådlösa och kräver ingen ytterligare utrustning för att kunna kopplas upp. Batterierna i sensorerna räcker i cirka 10 år och behöver inte bytas ut eller laddas under den tiden.

Vill du veta mer?

Kontakta våra företagsrådgivare så berättar vi mer om hur vårt smarta sensornät fungerar.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning