Sensor larmar om översvämning

Med hjälp av en sensor kan man nu mäta vattennivån i en avloppsbrunn i Öjaby och på så sätt undvika översvämningar. Vi har träffat Erik Rydeman, elingenjör på Växjö kommun, som berättar mer.

– Vi hade problem med en avloppsbrunn som blev översvämmad så pass att vattnet strömmade in i en privatfastighet. Det berättar Erik Rydeman, elingenjör på tekniska förvaltningen, Vatten och avlopp på Växjö kommun.

Nu har man, i samarbete med Wexnet, satt en sensor som mäter vattennivån och larmar om vattnet går över en viss nivå.

– Sensorer kan hjälpa oss att agera i ett tidigt skede så effekterna av ett stopp inte slutar i översvämning hos våra abonnenter, säger Erik.

Erik berättar vidare att med hjälp av sensorer kan övervakningen av avloppsbrunnar och andra objekt vara konstant, vilket ger en betydligt större säkerhet. Att använda batteridrift på sensorerna gör det dessutom möjligt att sätta dem där det tidigare varit svårt att placera dem.

Hittills är man inte helt framme i en färdig lösning för fler avloppsbrunnar runt om i kommunen, men man ser positivt på att få in det i sina system så att man sedan kan larma ut resurser som kan agera innan till exempel en översvämning uppstår.

 

Läs mer om smart sensornät här