Så hanterar du ditt digitala barn

Många barn och ungdomar sitter flera timmar framför skärmar varje dag. Internetanvändandet kryper även ner i åldrarna. Exempelvis använder vart fjärde spädbarn internet och hälften av tvååringarna använder internet varje dag.

Forskaren Katarina Graffman tycker dock inte vi ska mäta mängden timmar, hon menar istället att det är viktigt att vi som föräldrar blir bättre på att sätta oss in i vad barn och unga gör. I filmen tipsar Katarina om hur man som förälder kan göra för att delta i barnens digitala värld.

 

 

2018-11-22