Vi förklarar tekniken

LoRa, Gateways och nätverksprotokoll — vad är det och vad används det till? Vi förklarar tekniken!

LoRa

LoRa står för ”Long Range”, eller lång räckvidd på ren svenska. Det är en trådlös datakommunikationsteknik som gör det möjligt att koppla upp sensorer på ett eget internet, Internet of Things (IoT). Räckvidden är upp till 5 km och tack vare detta kan man att hålla en hög samhällsservice även på svårtillgängliga platser.

Gateways

För att koppla ihop flera nätverk som talar olika ”språk” behövs Gateways. Dessa består ofta av både fysiska datakomponenter och programvara (hårdvara & mjukvara). Genom att koppla ihop flera nätverk så blir räckvidden för tjänsterna som ska använda nätverket ännu större. Det gör att du kan hämta in information från tex sensorer långt in i Smålands skog och sjöar, tex sjön Tiken där Tingsryds kommun mäter vattennivån för att säkerställa att ingen översvämning ska ske.

Nätverksprotokoll

När du möter en person så inleder du oftast med ett ”hej”. Det är som en osynlig överenskommelse om hur man bör inleda ett samtal. På samma sätt pratar teknik, fast på sitt språk, och då behövs osynliga överenskommelser för hur det ska gå till, så kallat nätverksprotokoll. Ett exempel som du säkert hört talas om är http för att överföra webbsidor på internet.

 

2022-01-25