Hållbar it med colocation

Colocation innebär att du hyr plats för företagets it-utrustning i någon av Wexnets datahallar i Växjö. Ett smart och kostnadseffektivt sätt att säkra affärskritiska system och få en mer hållbar drift.

Henrik Hartman är en av två kundansvariga som jobbar med colocation på Wexnet. Han berättar att de ser en ökad efterfrågan.

– Troligen är det en effekt av det osäkra världsläget som gör att företag och organisationer vill ha större kontroll över var och hur deras data lagras.

Det vanligaste skälet till att företag väljer colocation är dock att de vill säkra driften av affärskritisk it-infrastruktur.

– Många företags vardag fungerar inte om de inte kommer åt sina system, säger Henrik. Dessutom jobbar allt fler företag mer aktivt med olika miljöfrågor. Colocation är ett bra sätt att använda resurserna på ett effektivt och hållbart sätt.

Förutom att du inte behöver bygga egna datahallar är all värme och kyla i Wexnets anläggningar 100 procent förnybar. Datahallarna drivs till stor del av solceller på taket och vattnet som används för att kyla ner anläggningen är en del av ett större kretslopp, där kylan används totalt tre gånger.

– Colocation är hållbart i dubbel bemärkelse, säger Henrik.

– Vår utrustning fungerar därför även vid större strömavbrott och andra krissituationer. Företag som hyr in sig får en trygg och driftsäker miljö för sina system och data. Vi har upplägg för bolag i alla storlekar och hyr ut allt från en “rack unit” till flera hela rack, avslutar han.

 

Illustration som visar produkten colocation. Redundans, tillgång, reservkraft, högt skalskydd och driftsäkerhet.

2023-05-12