Smart sensornät

För vem?

Vårt smarta sensornät passar dig som är nyfiken på eller har behov av att förbättra din verksamhet med uppkopplade sensorer. Nätet är öppet, trådlöst och tillgängligt för alla oavsett om du är småföretagare, fastighetsägare eller representant för en kommunal förvaltning. Affärsmodellen är flexibel och priset står i direkt relation till nyttan och antalet sensorer. Vi är övertygade om att vårt sensornät är en möjliggörare för ett mer hållbart samhälle där vi samskapar nya lösningar med dig som kund. Du har en unik idé eller specifikt behov, vi har unik infrastruktur.

Varför?

Många verksamheter har stora besparingsmöjligheter i att nyttja uppkopplade sensorer som de senaste åren har blivit allt bättre och billigare. I många fall kan ni som företag även förbättra erbjudandet mot era kunder genom att ha koll på produkter, platser, byggnader eller processer i realtid. Idag finns sensorer för att mäta och hålla koll på nästan allt.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring hur din verksamhet kan nyttja sensornätet på bästa sätt. Några vanliga användarfall är trygghetslarm, uppkopplade sopkärl, lägenheter med fuktlarm, monitorering av utrustning, koldioxidmätning, vattennivåmätning, smarta parkeringar, närvarosensorer och temperaturmätning. Det är enbart fantasin som sätter gränserna för vad sensorer kan användas till.

Hur?

Genom medlemskap i Stadshubbsalliansen är Wexnet en av de första lokala aktörerna i Sverige som öppet lanserar ett smart sensornät. Vi använder tekniken LoRaWAN som är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella mobilnät. Fördelarna med denna teknik är många. Räckvidd, strömsnåla sensorer och låg trafikkostnad är de främsta fördelarna. Trafiken är krypterad i flera steg och installationen oftast väldigt enkel då inga simkort behövs. LoRa är en förkortning för Long Range och WAN står för Wide Area Network. Tekniken har de senaste åren utvecklats till en möjliggörare för Internet of Things och Smart City.

Vi har idag täckning i Växjö tätort och kommer fortsätta bygga ut med fler basstationer (gateways) allteftersom vi har kunder som vill nyttja nätet. Eftersom datamängderna som skickas i nätet är väldigt små är strålningen från såväl sensorer som basstationer mycket låg.

Vad kan vi erbjuda dig?

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi erbjuder gärna en helhetslösning där vi även står för rekommendation, inköp och installation av sensorer för att underlätta för dig som kund. Din investering består i det fallet av en initial engångskostnad samt en liten löpande kostnad för trafiken i nätet. För dig som tjänsteleverantör med egna sensorer finns självklart även rena sensorabonnemang där du mot en månadskostnad fritt kan nyttja det öppna nätet.

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss på foretag@wexnet.se för kostnadsfri rådgivning och inventering av just era behov och möjligheter. Baserat på detta får ni inför beslut en skräddarsydd offert. Är ni tjänsteleverantör finns prislista på rena abonnemang mot förfrågan.